Verbeter uw relatie, stop met rugsnurken!

Beddenspecialist.nl presenteert een product tegen rugsnurken dat echt werkt.

Nachtelijke irritaties, slapeloze nachten en zelfs in aparte kamers slapen; vanaf oktober is dit verleden tijd voor rugsnurkers en hun partners. Beddenspecialist.nl heeft de primeur van POSE in retailland. Er zijn veel producten tegen snurken op de markt, slechts enkele producten hebben het gewenste resultaat. De volgende stap zou een operatie kunnen zijn, maar dat schrikt snurkers vaak af. Nu is er een tussenoplossing tegen rugsnurken; de POSE. Een consumentenproduct gebaseerd op de medische ervaring die producent NightBalance heeft opgedaan met hun oplossing tegen slaapapneu. De POSE traint mensen, zonder dat ze dat bewust door hebben, om niet meer op hun rug te slapen.

“Met succes helpt NightBalance al enige jaren mensen van positie afhankelijke slaapapneu af. De snurkmarkt heeft veel raakvlakken met slaapapneu, en daarom ontmoetten zij steeds vaker smekende partners met de vraag of ze een oplossing voor hun rugsnurker konden ontwikkelen. Ze waren de nachtelijke irritaties en slapeloze nachten zat. Toen zij hoorden dat mensen zelfs niet meer bij elkaar op de kamer sliepen, zagen ze in dat snurken een echt serieus probleem kan zijn, met zelfs echtscheidingen als gevolg. Daarom is het tijd om hun medische kennis in te zetten voor de consument. Op deze manier hoopt NightBalance veel mensen weer samen uitgerust wakker te laten worden of zelfs relaties te redden”, aldus Maarten Stoffels, directeur van Beddenspecialist.nl.

Over (rug)snurken

4,2 miljoen Nederlanders snurken, en daarvan snurkt 65% voornamelijk op hun rug. Dat snurken vaker en harder in rugligging gebeurt, komt mede door de zwaartekracht. Als mensen op hun rug liggen, dan valt de tong naar achteren, waardoor de luchtpijp vernauwt. De lucht (adem) die door de vernauwde luchtpijp stroomt, veroorzaakt een trilling die het snurkgeluid teweeg brengt.
Dat snurkgeluid kan zeer luid zijn, waardoor partners, huisgenoten en zelfs buren wakker worden gehouden. De sterkte van dit zagende geluid kan oplopen tot 85 decibel, dit staat gelijk aan een vliegtuig dat door de geluidsbarrière heen gaat. Met die wetenschap is het begrijpelijk dat de partner hiervan wakker ligt en dat snurken voor irritaties zorgt.

Over de POSE

De POSE is een klein anti-snurkapparaatje dat met een band op de borst wordt gedragen tijdens het slapen. Wanneer de snurker op zijn rug draait zal de POSE met een zachte trilling de gebruiker er onbewust aan herinneren om in een andere houding te gaan slapen, waardoor het rugsnurken afneemt. De POSE speelt in op het natuurlijke slaapgedrag, hierdoor is een kleine trilling al genoeg om iemand in een andere houding te laten liggen, zonder dat deze persoon wakker wordt.

Uit klinisch onderzoek blijkt dat alle gebruikers minder op hun rug slapen. Het rugslapen neemt na één maand gemiddeld met ruim 90,5% af. (*Van Maanen, 2014.)

www.beddenspecialist.nl/pose

Copyright © 2022. Sleeptrade. All rights reserved