Alle nieuws

Minder lage rugklachten en beter slaapcomfort bij geïndividualiseerde matras Beddelicious blocks

Adviesmethode Beddenspecialist.nl (formule van Sleeptrade) gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek Vrije Universiteit.

Lage rugklachten zijn een groot probleem in Nederland. In 2019 waren er 1.439.200 patiënten met lage rugklachten blijkt uit het rapport Zinnige Zorg. Hiermee staan lage rugklachten op de eerste plaats van de top-52 aandoeningen met een hoge ziektelast. De zorgkosten hiervoor werden geschat op 110 miljoen euro per jaar. In de zorg wordt er bij lage rugklachten vooral gekeken naar activiteiten en  belasting tijdens dagelijkse activiteiten. De nachtrust speelt echter ook een rol en hierbij speelt de vraag in hoeverre matraseigenschappen een rol spelen bij lage rugklachten.

Wetenschappelijk onderzoek samen met de Vrije Universiteit Amsterdam

Om dit te onderzoeken is een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van matras eigenschappen op comfort en pijn bij mensen met lage rugklachten.

De onderzoeksgroep bestond uit 16 personen met lage rugklachten. Bij hen werden eerst vragen afgenomen om inzicht te krijgen in de klachten. Daarna werd een aantal nachten het slaapgedrag met de SlaapID sensor en de fysieke ligging met een SlaapSelfie in kaart gebracht op het huidige slaapsysteem. Vervolgens werd een Beddelicious Blocks matras volledig aangepast aan het slaapgedrag en het postuur van de deelnemer aan het onderzoek. Ook op deze matras werd het slaapgedrag met de SlaapID sensor en de ligging met een SlaapSelfie een aantal nachten in kaart gebracht. Bij aanvang, tussentijds en na afloop werden de deelnemers uitgevraagd naar hun bevindingen.

Inzicht in slaapgedrag bij mensen thuis

Een SlaapID thuismeting geeft inzicht in het slaapgedrag van een persoon in het eigen bed. Hierdoor wordt duidelijk in welke houdingen iemand slaapt, hoe vaak er wordt bewogen en wat het slaapklimaat is. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om inzichtelijk te krijgen of iemand goed ligt, of nek-,schouder- of rugklachten een relatie hebben tot het slaapsysteem en om het best passende kussen, matras of bedsysteem te adviseren. Hierdoor kwam ook aan het licht dat mensen met lage rugklachten minder pijn ervaarden en hogere comfortscores gaven aan het geïndividualiseerde matras. Overigens waren er geen verschillen in slaaphoudingen tussen standaard en geïndividualiseerd matras.

Resultaat onderzoek

Onder de deelnemers uit het onderzoek bleek dat de onderzochte aanpak en het bieden van een volledig gepersonaliseerd Beddelicious Blocks matras leidde tot een verschil in lage rugklachten met 18%. Daarnaast werd  het slaapcomfort van het geïndividualiseerde matras  25% hoger geschat.

Het volledige onderzoek kunt u vinden op:

https://sleep.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41606-022-00073-x

Directeur Beddenspecialist.nl (formule van Sleeptrade) Maarten Stoffels over het onderzoek

“Wij zijn vanzelfsprekend heel bij met de uitkomsten en publicatie van het wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben de afgelopen tien jaar een methode ontwikkelt waarbij wij heel persoonlijk en gericht advies geven over het beste slaapcomfort voor onze klanten. Wij merken dagelijks dat we daarmee echt iets bijdragen aan de gezondheid en het geluk van onze klanten. Dat het onderzoek nu laat zien dat onze aanpak ook aantoonbaar het verschil maakt is een bevestiging van onze inspanningen de afgelopen jaren. Momenteel  ronden we een onderzoek met de Vrije Universiteit af voor schouder- en nekklachten in relatie tot het slaapsysteem. Ook hier zijn de resultaten veelbelovend.’’

Wil je ook meer weten over de adviesmethode van Beddenspecialist en de Beddelicious Blocks matrassen kijk dan nu op www.beddenspecialist.nl.

Gepubliceerd op: 21 Juni 2022

Beddelicious

Sleeptrade

Laten we kennismaken

Is jouw interesse gewekt? Neem contact op en kijk wat we voor jou kunnen betekenen!