Alle nieuws

10 jaar Beddenspecialist.nl

We houden vast aan onze strategie en gaan nog verder met wetenschappelijk onderzoek

Maarten Stoffels, januari 2023

In oktober vorig jaar bestond Sleeptrade – en de daarbij behorende formule Beddenspecialist.nl met Slaapfysio en SlaaplD -10 jaar. Tijd om even terug te kijken maar vooral vooruit. We spreken met Maarten Stoffels en Hidde Hulshof over de plannen voor dit jaar en verder. De formule Bedden­specialist.nl staat als een huis en men is vastbesloten nog meer specialisten te laten profiteren van de formule. Maar er is meer, want Sleeptrade beschikt dankzij de SlaaplD over enorm veel data die gebruikt kan worden voor onderzoek. Daarnaast is er geïnvesteerd in een nieuwe website en 3D configuratoren voor elk beddenmerk en is er een weten­schappelijk onderzoek in samenwerking met de Vrije Univer­siteit van Amsterdam naar lage rugklachten, ondersteuning en de matrassen die men hiervoor aanbiedt afgerond.

Je ziet dat heel veel mensen onderzoek doen naar slaap in de brede zin. Hoe kun je je nachtrust verbeteren door de juiste li­festyle, dus je voeding, genoeg slapen, een goed slaapklimaat… Daar zijn veel wetenschappelijke onderzoeken over te vinden, maar niemand onderzoekt waar het echt om gaat: slapen en de matras waar je op ligt. En dat is raar,

want het fysieke aspect is enorm be­langrijk. We liggen zo’n 8 uur per dag op het matras en het beinvloedt de slaap en eventuele fysieke klachten.” Hierover later meer. Eerst nog even over de formule Beddenspecialist.nl. “Onze formule is al lüjaar succesvol en zet de ondernemer regionaal in zijn kracht als de specialist. Met de SlaaplD en onze eigen beddenmerken behaalt de ondernemer veel rendement. We nemen, als zij dat willen, alles uit han­den, maar er is alle ruimte om ook zelf te blijven ondernemen.”


METEN IS WETEN
De visie en strategie van de formule Beddenspecialist.nl is de afgelopen jaren niet veranderd. “Wij bieden met onze formule – door te werken met de SlaaplD methode – een advies op maat. Tel daarbij op de drie mooie merken (Le Darm, Beddelicious en de SLP Collection) die wij zelf hebben en de merken waar we mee samenwer­ken (o.a. Swissflex, Hasena, Essenza, Vandyck, Bedding House, Raycop en Perzona), dan heb je als Beddenspecialist/ondernemer een onderscheiden­de positie in de markt. Onze specialis­ten hebben echt een adviserende rol en door de SlaaplD wetenzij precies wat de klant nodig heeft. “Door de klant te laten slapen met onze SlaaplD sensor krijgen we een beeld van hoe de klant slaapt. En dat is belangrijk om het juis­te matras/bed en toebe­horen te adviseren”, vertelt Maarten. Het begint na­tuurlijk met een uitgebreide intake, waarna de klant de SlaaplD-sensor meeneemt naar huis en daar ver­volgens 3 nachten mee slaapt. Eenmaal terug in de winkel wordt er een rapport uitgelezen en op basis daarvan weet de beddenspecialist precies wat de klant nodig heeft en heeft de klant inzicht in zijn of haar slaapgedrag. In de winkels gaat het sinds kort ook een stapje verder. Maarten:
“Nieuw in de winkels is de SlaaplD postuurmeting. Hierdoor kan de spe­cialist echt alle fysieke aspecten van de klant in kaart brengen. Door deze extra meting weet de specialist bijvoorbeeld of er wellicht een extra schouderzone nodig is of misschien meer ondersteu­ning bij de heupen.”

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA
Het afgelopen jaar is hard gewerkt en geïnvesteerd in de website van Beddenspecialist.nl. Een website die veel potentiële klanten aantrekt voor de Beddenspecialisten. “Onze web­site genereert enorm veel leads voor onze Beddenspecialisten. We bieden hen een overkoepelende website waarbinnen zij ook een eigen website hebben. Kies je een van de bedden­specialisten, dan kom je meteen op hun eigen website terecht en zie je wat ze allemaal te bieden hebben. Zoals gezegd is er ruimte voor een ondernemer om bijvoorbeeld ook eigen merken in huis te hebben, naast de merken van onze formule. Dit alles komt ook op de website terug. De website was al goed, maar Sleeptrade wilde er graag iets extra’s aan toevoegen. “We hebben samen met Colijn 3D configuratoren ontworpen voor onze drie eigen mer­ken. Zo kan de klant zelf een bed onli­ne helemaal samenstellen en daarmee naar de winkel gaan. Maar de winkelier kan deze configuratoren natuurlijk ook in de winkel gebruiken, zodat de klant meteen ziet hoe zijn of haar bed eruit zal zien.” Sleeptrade verzorgt daarnaast de complete social media content, klanten nieuwsbrieven en een compleet marketing jaarplan voor de ondernemers. “We willen de specialis­ten echt laten doen waar ze goed in zijn: adviseren en verkopen. Daarom verzorgen wij-indien gewenst-alles daaromheen.” Ook is er een webshop in de website geintegreerd. Daar worden geen bedden of matrassen verkocht, want dat ondermijnt de visie van de Beddenspecialist.nl formule. Maar er kan bijvoorbeeld wel bedden­goed online besteld worden. Ook dit hele proces wordt door Sleeptrade uit handengenomen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Zoals gezegd is Sleeptrade gestart met wetenschappelijk onderzoek naar de matrassen ten opzichte van rug-, nek- en schouder­klachten. Het eerste onderzoek met betrekking tot lage rug­klachten,

slaaphouding en ondersteuning, is vorig jaar afgerond. Hidde Hulshof:
“We zijn alweer druk bezig met het vol­gende onderzoek naar nek- en schou­derklachten.” Hidde heeft drie jaar lang gewerkt aan wetenschappelijk onder­zoek, samen met VU Amsterdam. Het eerste onderzoek is inmiddels afge­rond. Het doel was om te kijken of het matras dat men van het eigen merk Beddelicious (Beddelicious BLOCKS) aanbiedt, een matras met aanpasbare modules in de kern, ook daadwerkelijk rugklachten zou verminderen en/of oplossen. De resultaten zijn zeer posi­tief te noemen.


DOEL ONDERZOEK
Hidde vertelt: We hebben altijd het vermoeden gehad dat slaapgedrag en ondersteuning mogelijk een relatie heeft tot het onderhouden/ontwikke­len van fysieke klachten. We wilden met dit wetenschappelijk onderzoek de relatie onderzoeken tussen lage rugklachten, slaaphoudingen en de ondersteuning van het matras. In samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzochten wij 76 personen met lage rugklachten, waarvan 50% man en 50% vrouw met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar in de periode januari 2020 tot november 2020. Voor het onderzoek gebruikten we onze SlaaplD thuismeting, het Beddelicious Blocks MS00 matras, het Beddelicious Ezzential hoofdkussen en Buttons. Mensen sliepen op hun eigen slaapsysteem en op het Beddelicious Blocks matras met het bijbehorend hoofdkussen.”

ONDERZOEKSMETHODEN
Bij de 76 personen werd tot drie keer toe een vragenlijst afgenomen om inzicht te krijgen in de klachten en het slaapcomfort op het huidige slaapsysteem en het ingestelde matras en hoofdkussen van de deelnemer. Uiteindelijk werd de fysieke ligging in kaart gebracht op het eigen slaapsysteem en op het aangepaste en ingestelde matras en hoofdkussen (Beddelicious Blocks matras+ Ezzenti­al hoofdkussen). De testpersonen heb­ben 5 dagen met de SlaaplD sensor geslapen, zowel op het eigen slaapsys­teem als op het ingestelde matras en kussen -om het slaapgedrag (Slaap­houdingen, Slaapbewegingen, Slaap­klimaat en Slaapritme) te meten.

RESULTATEN
Na dit onderzoek kon onder andere geconcludeerd worden dat slapen op het aangepaste & ingestelde matras (Beddelicious Blocks matras) een vermindering geeft van 78% in de lage rugklachten ten opzichte van het eigen slaapsysteem. Ook gaf slapen op het aangepaste & ingestelde matras (Beddelicious Blocks matras) een ver­betering van 25% in het slaapcomfort ten opzichte van het eigen slaapsys­teem. HET COMPLETE ONDERZOEK IS TE DOWNLOADEN OP ONZE WEBSITE

VERDER ONDERZOEK
Inmiddels is dus bewezen dat het Blocks matras van Beddelicious rug­klachten kan verminderen. Hidde: “En dat is waar we het allemaal voor doen. We hebben de SlaaplD methode en de matrassen ontwikkeld die goed zijn en die bijdragen aan een goede nachtrust, maar het is fijn om te weten dat wetenschappelijk onderzoek dat ook echt uitwijst. We willen dit voor alle matrassen gaan doen die we aanbie­den. Maar een heel onderzoektraject verloopt zo’n 3 jaar, dus dat is niet ‘even snel’ gedaan. We zijn nu druk bezig met het onderzoek naar de nek- en schouderklachten ten opzichte van het slaapsysteem en ook daar zien de resultaten er al goed uit.”

DATA
In de loop der jaren is er voor een half miljoen aan slaapuren vastgelegd door SlaaplD. Maarten: “We hebben enorm veel data over slaapgedrag. En met die data, willen we meer gaan doen. We gebruiken deze data in trainingen voor onze eigen Beddenspecialisten en in de cursussen voor fysiotherapeuten. Ook zijn we hiervoor in gesprek met onder andere zorgverzekeraars, om te kijken of we op grotere schaal kunnen bijdragen aan een goede nachtrust”, aldus Maarten. De samenwerking met fysiotherapeuten, via het platform Slaapfysio, werkt ook al jaren heel erg goed. Hidde: “Als er klachten zijn en mensen gaan naar de fysiotherapeut, dan is slaap niet iets waar snel aan wordt gedacht. Inmiddels hebben
we met Slaapfysio wel bewustzijn gecreëerd onder de fysiotherapeuten en worden onze SlaaplD en produc­ten voor een goede nachtrust regel­matig ingezet. Als we nu alles met wetenschappelijk onderzoek ook nog kunnen bewijzen is dat een extra toe­voeging voor onze beddenspecialisten.

Gepubliceerd in januari 2023 in de Bedding Business

Sleeptrade

Laten we kennismaken

Is jouw interesse gewekt? Neem contact op en kijk wat we voor jou kunnen betekenen!