Persbericht SlaapFysio 2014

PERSBERICHT

Hoevelaken, 9 december 2014

Bijna 40% van slaapuren in verkeerde houding

Nieuw platform Slaapfysio.nl gaat fysieke klachten door slecht slaapgedrag te lijf

Vandaag is het nieuwe platform www.slaapfysio.nl gelanceerd. Het platform gaat lichamelijke klachten, veroorzaakt door slecht slaapgedrag, te lijf. Veel lichamelijke klachten – zoals schouder-, nek-, rug- of heupklachten – ontstaan door het slaapgedrag in combinatie met een ongeschikt bed of kussen. Het platform wil daarom een brug slaan tussen fysiotherapeuten en beddenspecialisten. Inmiddels hebben zich landelijk tientallen fysiotherapie en mensendieck praktijken aangesloten bij dit initiatief.

Fysiotherapeuten kijken hoe het bewegingsapparaat overdag functioneert en hoe klachten verholpen en voorkomen kunnen worden. Echter, soms ontstaan of verslechteren de problemen niet overdag, maar juist in rust tijdens de nacht. Uit eerder onderzoek door Slaapfysio onder 850 respondenten blijkt dat de onderzochte mensen 37% van de nacht in een houding liggen die grote kans op klachten geeft. Daarom is er nu Slaapfysio dat specialisten in de medische branche en beddenspecialisten bij elkaar brengt. Samen wordt gekeken hoe klachten verholpen of verzacht kunnen worden. Bij het platform aangesloten fysiotherapeuten krijgen hierdoor goed inzicht in het slaapgedrag en de slaapsituatie van hun patiënten.

 

Informatiekloof

Slaapfysio kwam tot stand door het grijze gebied aan kennis, namelijk de nacht, van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, mensendiecktherapeuten en beddenspecialisten. Hidde Hulshof, de eerste slaapfysiotherapeut -gespecialiseerd in slaapsituaties en slaapgedrag – in Nederland, licht dit toe: “Enerzijds kan een therapeut moeilijk advies geven aan de patiënt zonder een duidelijk beeld van het slaapgedrag. Anderzijds is het lastig om als beddenspecialist advies te geven aan een persoon met specifieke lichamelijke klachten. Om dit grijze gebied weg te nemen is de SlaapID-sensor ontwikkeld die nauwkeurig laat zien hoe iemands slaapgedrag in zijn of haar eigen bed is. Aan de hand van de meetresultaten wordt de slaaphouding van de patiënt in beeld gebracht. Vervolgens wordt er een advies gegeven over de mogelijke relatie tussen de klachten, het slaapgedrag en de slaapsituatie.”

 

Praktijkvoorbeeld

Hulshof legt uit hoe het in de praktijk werkt: “Een fysiotherapeut wordt gekoppeld aan een winkel van Beddenspecialist.nl in de buurt. De fysiotherapeut krijgt vervolgens met de SlaapID sensor zelf inzicht in het slaapgedrag van zijn patiënt. Op basis hiervan wordt bij de patiënt thuis door de Beddenspecialist.nl adviseur gekeken naar het huidige bed en, door middel van een SlaapID (slaapidentiteit)-meting, bekeken hoe iemand slaapt. Wanneer we zien dat iemands klachten inderdaad door het bed en/of kussen worden veroorzaakt, wordt er een instelbaar, op het lijf geschreven, bed en hoofdkussen aan de patiënt aangeboden. Hij kan dit gratis enige tijd thuis uitproberen om te kijken of de klachten ook daadwerkelijk afnemen. Verrassend vaak blijkt de slaapsituatie een rol te spelen in de ontstane klachten van de patiënt.”

 

Ervaringsverhaal

Hulshof legt uit hoe Slaapfysio heeft gewerkt voor een cliënt. “De heer Van den Ham kwam bij zijn fysiotherapeut met klachten in de bovenrug en ribben. Na een half jaar therapie zonder het gewenste resultaat volgden een MRI scan en röntgenfoto’s. Er werd geen oorzaak voor zijn klachten gevonden. Hij werd door de therapeut gewezen op Slaapfysio. Meneer sliep enkele nachten met een SlaapID kastje om zijn slaapgedrag te meten. Tevens werd zijn huidige bed bekeken. Hij bleek vaak op zijn rug te liggen, maar door zijn te hoge kussen ontstond er veel druk op zijn nekwervels en de wervels in de bovenrug. Daarnaast kregen zijn schouders wanneer hij op zijn zij lag, niet genoeg de ruimte. Hierdoor ontstond hoge druk op zowel de schouders als de ruggenwervel. Meneer kon thuis een bed testen dat volledig ingesteld was op zijn lijf. Al tamelijk snel waren zijn klachten verholpen.”

 

Onderzoek

Slaapfysio doet regelmatig onderzoek naar de invloed van het slaapgedrag dan wel de slaapsituatie op de fysieke klachten van de patiënt. Zo creëert Slaapfysio een database met informatie en uiteindelijk kennis over het slaapgedrag in relatie tot fysieke klachten. Deze kennis is ontzettend waardevol voor zowel fysiotherapeuten als beddenspecialisten.

 

Over Slaapfysio

Slaapfysio is onderdeel van Sleeptrade, een organisatie die zich bezighoudt met het onderzoeken van het slaapgedrag van mensen en het creëren van een optimale slaapomgeving. Voor het onderzoeken van het slaapgedrag hebben zij de SlaapID-service ontwikkeld. Een service waarbij thuis in het eigen bed op eenvoudige wijze het slaapklimaat, de slaaphouding, de slaapbewegingen en het slaapritme van een persoon in kaart worden gebracht.

Copyright © 2022. Sleeptrade. All rights reserved